CM PODCA editia 13, 21 noiembrie 2013

Joi, 21 noiembrie 2013, a avut loc cea de-a treisprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (CM PODCA), eveniment desfășurat la Sala Drepturilor Omului, din cadrul Centrului Internațional de Conferințe al Palatului Parlamentului, București. La ședință au participat domnul Gabriel Cătălin ONACA, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, domnul Gabriel FRIPTU, director general Direcţia Generală Programe Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Philippe HATT, Şef Unitate F5 pentru România, Bulgaria şi Malta, Direcţia Generală Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, doamna Camelia COPORAN, director general adjunct Direcţia Generală Programe Europene, doamna Carmen – Elena DOBROTĂ, director Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative, doamna Oana CIUREA, doamna Septimia DOBRESCU, domnul Viorel Constantin MIHAI, desk officers în cadrul Direcţiei Generale Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, reprezentanți ai autorităților de management pentru programele operaționale, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai societăţii civile, precum și ai organizațiilor non-guvernamentale. La eveniment a fost prezentat stadiul implementării programului, măsurile întreprinse pentru accelerarea implementării PODCA, stadiul activităților de programare pentru perioada 2014-2020, stadiul implementării recomandărilor și acțiunilor stabilite în urma evaluării intermediare a PODCA pentru 2010-2012, precum şi stadiul activităților de comunicare din cadrul acestui program operațional. La nivelul PO DCA s-au contractat 440 de proiecte până în prezent, valoarea acestora reprezentând 118% față de alocarea programului (contribuție FSE). Interesul potenţialilor beneficiari pentru priorităţile de finanţare cuprinse în PO DCA a fost unul deosebit de mare, depunându-se un număr de 1.371 de proiecte, în valoare totală de 833,48 mil. Euro, reprezentând 341% faţă de alocare. Până la data de 01 noiembrie 2013 au fost finalizate un număr de 333 proiecte în valoare de 120,92 mil Euro. În acest moment, procentul de absorbție națională este de 43,27% (prefinanțare și contribuție FSE) raportat la plățile efectuate, iar Comisia Europeană a rambursat 40,06% din alocarea FSE pe întreaga perioadă de programare 2007-2013. Reprezentantul Comisiei Europene a evidențiat necesitatea continuării eforturilor susținute din partea AM PODCA și mai ales a beneficiarilor programului, în vederea evitării riscului dezangajării fondurilor în anul 2013. Totodată, au fost prezentate două proiecte de succes finanţate din PODCA, respectiv proiectul ”Instrumente moderne de management electronic a documentelor interne și activității din teritoriu la Departamentul de Informații și Protecție Internă (IMMEDIAT)”, cod SMIS 27204, beneficiar: Departamentul de Informaţii și Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și proiectul „Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate”, cod SMIS 22800, beneficiar: Consiliul Județean Gorj. Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din Fondul Social European şi vizează sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti. Beneficiarii acestui program sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizațiile non-guvernamentale cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice şi mediul universitar. Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului operaţional, în cadul acestuia fiind analizate rezultatele procesului de implementare a PO DCA. Membrii Comitetului de Monitorizare sunt reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului universitar, ai societăţii civile şi ai partenerilor sociali.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.