Anunţ 2 aprilie 2013

În atenţia beneficiarilor Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative!

Începând cu data de 01.04.2013, beneficiarii debitori ai PO DCA, vor vira sumele datorate în contul RO20TREZ70054010504XXXXX – Disponibil din debite recuperate aferente PODCA, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv 26369185.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.