Analiză socio-economică

Analiza socio- economică realizată la nivelul Comitetului Consultativ Tematic Administraţie şi Bună Guvernanţă, pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să daţi click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.