Gala PODCA

Gala PODCA 2007 - 2013

Reuniune noiembrie 2015

Reuniunea CM PODCA 2007-2013 și CM POCA 2014-2020 - noiembrie 2015

CM aprilie 2015

Comitetul de Monitorizare al POCA din aprilie 2015

CM iunie 2015

Comitetul de Monitorizare al PODCA – 24 iunie 2015

Conferinta principii orizontale

Conferința privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020

Sesiuni de formare

Sesiuni de formare Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune – 2015


Rambursări efectuate 2007-2013

Rambursări efectuate 2007-2013 – click aici

A treia reuniune a CM POCA 2014-2020 va avea loc la București

Pe 26 mai 2016 va avea loc, la București, a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA). Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), va prezenta Raportul Anual de Implementare aferent perioadei 2014-2015. Raportul va fi supus […]

Lista operațiunilor finanțate în cadrul POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, public, în conformitate cu prevederile art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Lista operațiunilor selectate și  finanțate  în cadrul POCA, la data de 13 aprilie 2016.  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.