A treia reuniune a CM POCA 2014-2020 va avea loc la București

Pe 26 mai 2016 va avea loc, la București, a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA).

Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), va prezenta Raportul Anual de Implementare aferent perioadei 2014-2015. Raportul va fi supus spre aprobare membrilor CM POCA.

Reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru și ai MDRAP, membri ai CM POCA, vor vorbi despre stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP), iar reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene va aborda stadiul dezvoltării aplicațiilor informatice MySMIS2014 și SMIS2014+.

Alte teme de discuție sunt propunerea de înființare a unui grup de lucru în cadrul CM POCA, care să vină cu recomandări de simplificare a procedurilor aplicabile potențialilor beneficiari și beneficiarilor POCA, stadiul implementării programului la data de 30 aprilie 2016 și abordarea principiilor orizontale în proiectele finanțate din POCA.

 

http://www.fonduriadministratie.ro , amdca@poca.ro

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.