Achiziţii publice

Informaţii privind achiziţiile derulate de beneficiarii PO DCA 2007-2013 – click aici

Verificarea conflictului de interese

Liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de servicii – click aici

Liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică – click aici

Răspuns ANRMAP privind incadrarea achiziţiilor finanţate din instrumente structurale, pe tipuri de proceduri de atribuire – click aici

Procedură beneficiari privaţi – Ordinul MFE 1120/2013 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.