Anunț 12 noiembrie 2013

La secţiunea Programare 2014-2020 a fost postat documentul Analiza socio-economică realizată la nivelul Comitetului Consultativ Tematic Administraţie şi Bună Guvernanţă!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.