Anunț 3 iunie 2013

Orice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PODCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris, transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul autorităţii de management sau prin poşta electronica, la adresa nereguli.podca@mdrap.ro .

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.