Anunț în atenția beneficiarilor Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PODCA) – 30 octombrie 2015

Urmare a informării de către Ministerul Fondurilor Europene cu privire la adoptarea în cadrul ședinței Guvernului din data de 23 octombrie 2015 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, care cuprinde la articolul 60 următoarele prevederi:

 Art. 60. – Prin excepție de la prevederile art.53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 55 alin. (1) din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și de la prevederile art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, se realizează până la data de 31 decembrie 2015.”

 comunicăm beneficiarilor PODCA să întreprindă toate măsurile ce se impun pentru respectarea acestor prevederi legale.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.