Lista informații interes public

Lista documentelor de interes public la nivelul Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, conform art.5 din Legea nr.544/2001 privind informaţiile de interes public Toate materialele din lista documentelor de interes public se regăsesc în conţinutul paginii de internet oficiale a Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative  www.fonduriadministratie.ro

Date contact

Datele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public şi cu relaţia cu societatea civilă, conform Legii nr.544 din 2001, sunt următoarele: DRAGNE COSTIN AURELIAN, expert superior DDCA Tel 021 314.39.29 şi 021 303.70.80, int 11115 E-mail amdca@podca.ro  (această adresă fiind de contact, cat şi de acces la informaţii).   Coodonatele de contact ale […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.