Legislație comunitară

Ghidul COCOF privind instituirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea corecțiilor financiare pe care Comisia trebuie să le aplice, în cazul nerespectării normelor în materie de achiziții publice, asupra cheltuielilor finanțate de Uniune în cadrul gestiunii partajate Comunicarea interpretativă a Comisiei privind regulile aplicabile achiziţiilor publice care sunt sub pragul comunitar REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2009 AL PARLAMENTULUI […]

Legislație națională

Ordinul M.F.E nr. 2690 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicarea a prevederilor art. 11¹ din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale și privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11¹ din Hotărârea […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.