Lista operațiunilor finanțate în cadrul POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, public, în conformitate cu prevederile art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Lista operațiunilor selectate și  finanțate  în cadrul POCA, la data de 13 aprilie 2016.

Documente programatice POCA

Planul de evaluare pentru PO CA 2014-2020 – click aici Acordul de parteneriat 2014RO16M8PA001.1.2 (engleză) – click aici ; rezumat acord parteneriat (română) – click aici Programul operațional capacitate administrativă PO CA – click aici ; documente anexate PO CA – click aici Decizia CE de aprobare a PO CA 2014-2020 – click aici Prezentare POCA – click […]

Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anii 2015 și 2016

Joi, 17 decembrie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, a publicat Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anii 2015 și 2016, actualizat – click aici  

Cereri de proiecte și ghiduri solicitant

IP5/2016 – click aici – închis       IP1/2015 – click aici –  închis       IP2/2015 – click aici – închis Lista celor mai frecvente întrebări POCA 2014-2020. Pentru descărcare apasă aici.                 IP = cerere de proiecte non competitivă. În cadrul mecanismului non-competitiv solicitanții vor depune, într-o primă etapă, o […]

Comitet de monitorizare

Reuniuni CM POCA – click aici Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a (POCA) care se reunește pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea […]

Legislație aferentă perioadei 2014-2020

Legislație comunitară – click aici Legislație naționala – click aici Linkuri utile legislație – click aici

Informare și comunicare

Strategia de comunicare pentru instrumente structurale 2014 – 2020 – click aici MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ  – POCA 2014-2020 Anexe la MIV: Anexa 1 – Comunicat de presă; Anexa 2 – Model carton final spot video; Anexa 3 – Model brosură/mapă; Anexa 4 – Model afiș; Anexa 5 – Model banner vertical; Anexa 6 – Model banner orizontal; Anexa 7 – Model autocolant;

Comunicate / Anunțuri

Testare publică MySMIS2014 În perioada 8-18 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în testare publică aplicația MySMIS2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, pentru familiarizarea potențialilor beneficiari cu modalitatea de lucru. În acest context, AM POCA informează beneficiarii care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului nr. IP2/2015 Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.