Comitet de monitorizare

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, versiunea revizuită, august 2012 – click aici Întruniri – click aici    

Rapoarte anuale de implementare

Raport anual de implementare 2014 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2013 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2012 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2011 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2010 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2009 PO DCA – click aici […]

Evaluare Program

Rezumatul executiv al evaluării performanțelor în managementul și implementarea PO DCA – click aici Rezumatul evaluării intermediare a PO DCA pentru perioada 2010-2012– click aici Rezumatul evaluării intermediare a PO DCA pentru perioada 2007 – 2010 –click aici Plan Multianual de Evaluare, iunie 2012 – click aici Plan Multianual de Evaluare, iunie 2010 – click aici Plan Multianual de […]

Documente programatice

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a V a – click aici Programul Operational ,,Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, revizia ianuarie 2012 –click aici Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a IV a – click aici Documentul Cadru de Implementare a Programului […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.