A treia reuniune a CM POCA 2014-2020 va avea loc la București

Pe 26 mai 2016 va avea loc, la București, a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA). Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), va prezenta Raportul Anual de Implementare aferent perioadei 2014-2015. Raportul va fi supus […]

Lista operațiunilor finanțate în cadrul POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, public, în conformitate cu prevederile art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Lista operațiunilor selectate și  finanțate  în cadrul POCA, la data de 13 aprilie 2016.

Manualul de identitate vizuală pentru POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, publică astăzi, 5 aprilie 2016, Manualul de identitate vizuală aplicabil tuturor proiectelor finanțate prin POCA 2014 – 2020.

POCA 2014-2020: Ghidul solicitantului pentru proiecte privind transparenţa în achiziţiile publice, în consultare până pe 8 aprilie

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului nr. IP 5/2016 „Sprijin pentru creșterea transparenţei și responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziţii publice și reducerea neregulilor în acest domeniu”, în cadrul obiectivului […]

Testare publică MySMIS2014

În perioada 8-18 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în testare publică aplicația MySMIS2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, pentru familiarizarea potențialilor beneficiari cu modalitatea de lucru. În acest context, AM POCA informează beneficiarii care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului nr. IP2/2015 Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice […]

Anunţ închidere proiecte

Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunță încheierea proiectului „Sprijin pentru funcţionarea AM PODCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare” la data de 31.12.2015. Derulat prin axa prioritară 3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.