Procedură beneficiari privați – Ordinul MFE 1120/2013

Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări (pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să daţi click aici)!

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire

Ordin privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din Instrumente Structurale, Obiectivul Convergenţă (pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să daţi click aici)!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.