Raportări anterioare

Raport anual de implementare 2011 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2010 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2009 PO DCA – click aici Raport anual de implementare 2008 PO DCA – click aici

2012 PO DCA

Raport anual de implementare 2012 PO DCA

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.