Cereri de proiecte și ghiduri solicitant

IP5/2016 – click aiciînchis      

IP1/2015click aici –  închis      

IP2/2015click aici – închis

Lista celor mai frecvente întrebări POCA 2014-2020. Pentru descărcare apasă aici.

       

        IP = cerere de proiecte non competitivă. În cadrul mecanismului non-competitiv solicitanții vor depune, într-o primă etapă, o idee de proiect (fișă de proiect) ce va fi analizată pe baza următoarelor criterii:

  • legătura clară și contribuția la realizarea obiectivelor specifice, rezultatelor și a indicatorilor programului,
  • legătura clară cu SCAP, SMBR, și celorlalte strategii care fundamentează intervențiile POCA și strategiile/măsurile condiționalități ex-ante,
  • beneficiarul este instituție publică, ce are competențe și obligații ce derivă din acte normative sau alte documente strategice de a reglementa, coordona, monitoriza și implementa ideea de proiect,
  • legătura clară între grupul țintă, schimbarea propusă și modalitate de implementare a ideii de proiect,
  • respectarea cerințelor formale menționate în ghidul solicitantului;
  • tipul de intervenție / proiectul propus nu ar putea face obiectul mecanismului competitiv.

Dacă ideea de proiect (fișa de proiect) va fi aprobată, AM POCA va urmări dezvoltarea ei într-un proiect (cerere de finanțare) ce poate fi depus ulterior în cadrul aceleași cereri de proiecte. Proiectele (cererile de finanțare) vor parcurge aceleași etape de verificare, evaluare și selecție ca și cele depuse în cadrul mecanismului competitiv.

         CP = cerere de proiecte competitivă. În cadrul mecanismului competitiv, AM POCA lansează o cerere de proiecte prin care stabilește reguli de elaborare și depunere a proiectelor și prezintă etapele de verificare, evaluare și selecție pe care le vor parcurge după depunere. Aceste etape sunt descrise în metodologia aprobată în cadrul primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POCA.

 

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.