Comitet de monitorizare

Reuniuni CM POCA – click aici

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a (POCA) care se reunește pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a demarat, în noiembrie 2014, procesul de identificare și selecție a organizațiilor interesate din rândul partenerilor sociali, organismelor reprezentând societatea civilă, instituţiilor de învățământ superior acreditate, ca membri în CM POCA.

Mai multe detalii privind procesul de selecție va rugăm să consultați următoarea secțiune.

În data de 30 martie 2015, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice a fost constituit Comitetul de monitorizare a POCA ce are în componența sa următoarele instituții:

 Membri (cu drept de vot):

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative – 1 reprezentant, la nivel de director;
 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția AM POR – 1 reprezentant;
 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția AM – Programe Cooperare Teritorială Europeană – 1 reprezentant;
 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Administrație Publică – 1 reprezentant;
 5. Agenția Națională a Funcționarilor Publici – 1 reprezentant;
 6. Ministerul Finanţelor Publice – 1 reprezentant;
 7. Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Certificare şi Plată – 1 reprezentant;
 8. Curtea de Conturi, Autoritatea de audit – 1 reprezentant;
 9. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice – 1 reprezentant;
 10. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi – 1 reprezentant;
 11. Ministerul Sănătăţii – 1 reprezentant;
 12. Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice – 1 reprezentant;
 13. Ministerul Justiţiei – 1 reprezentant;
 14. Consiliul Superior al Magistraturii – 1 reprezentant;
 15. Înalta Curte de Casație și Justiție – 1 reprezentant;
 16. Ministerul Public – 1 reprezentant;
 17. Ministerul Transporturilor – 1 reprezentant;
 18. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 1 reprezentant;
 19. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 1 reprezentant;
 20. Ministerul pentru Societatea Informaţională – 1 reprezentant;
 21. Ministerul Afacerilor Interne – 1 reprezentant;
 22. Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului – 1 reprezentant;
 23. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri – 1 reprezentant;
 24. Secretariatul General al Guvernului/ Cancelaria Primului Ministru – 1 reprezentant;
 25. Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Analiză, Programare, Evaluare – 1 reprezentant;
 26. Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de management pentru Programul Operațional Capital Uman – 1 reprezentant;
 27. Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Competitivitate – 1 reprezentant;
 28. Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică – 1 reprezentant;
 29. Agenția Națională pentru Integritate – 1 reprezentat;
 30. Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – 1 reprezentat;
 31. Academia Română – 1 reprezentant;
 32. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România – 1 reprezentant;
 33. Asociaţia Oraşelor din România – 1 reprezentant;
 34. Asociaţia Municipiilor din România – 1 reprezentant;
 35. Asociaţia Comunelor din România – 1 reprezentant;
 36. Federația Națională a GAL-urilor din România – 1 reprezentant;
 37. Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI „Delta Dunării”– 1 reprezentant;
 38. Consiliul Economic și Social – 1 reprezentant;
 39. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX – 1 reprezentant;
 40. Asociația Pro Democrația – 1 reprezentant;
 41. Asociația ActiveWatch – 1 reprezentant;
 42. Asociația Institutul pentru Politici Publice (IPP) – 1 reprezentant;
 43. Asociația Centrul pentru Politici Publice – 1 reprezentant;
 44. Asociația C4C – Communication For Community – 1 reprezentant;
 45. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – 1 reprezentant;
 46. Fundația pentru o Societate deschisă (anterior Fundația Soros România) – 1 reprezentant;
 47. Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) – 1 reprezentant;
 48. Academia de Studii Economice din București – 1 reprezentant;
 49. Universitatea din București – 1 reprezentant;
 50. Universitatea Transilvania din Brașov – 1 reprezentant.

Participanți cu titlu consultativ (fără drept de vot):

 1. Comisia Europeană.

Observatori (fără drept de vot):

 1. Institutul Naţional de Statistică – 1 reprezentant;
 2. Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – 1 reprezentant;
 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Programe Europene – 1 reprezentant, la nivel de director general sau director general adjunct.

Prima reuniune a Comitetului de monitorizare a avut loc în data de 16 aprilie 2015. În cadrul acestei reuniuni, membrii CM POCA au aprobat:

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a CM POCA
 2. Metodologia și criteriile de selecție a operațiunilor în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.