Comunicat de presă 18 iunie 2013

Luni, 17 iunie 2013, a avut loc cea de-a douăsprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA), eveniment desfășurat la sala Himalaya, a Hotelului Minerva din București.
La ședință au participat doamna Sevil SHHAIDEH, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul Philippe HATT, Şef Unitate F5 pentru România, Bulgaria şi Malta, Direcţia Generală Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, domnul Gabriel FRIPTU, director general Direcţia Generală Programe Europene, doamna Camelia COPORAN, director general adjunct Direcţia Generală Programe Europene, doamna Carmen – Elena DOBROTĂ, director Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, doamna Oana CIUREA, desk officer în cadrul Direcţiei Generale Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, reprezentanți ai autorităților de management pentru programele operaționale, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai societăţii civile, precum și ai organizațiilor non-guvernamentale.
La eveniment a fost prezentat și aprobat Raportul Anual de Implementare a PODCA pe anul 2012, s-a prezentat stadiul implementării programului, rezultatele evaluării intermediare a PODCA pentru 2010-2012, precum şi stadiul activităților de comunicare din cadrul acestui program operațional.
La nivelul PO DCA s-au contractat 425 proiecte până în prezent, valoarea acestora reprezentând 117% față de alocarea programului. Interesul potenţialilor beneficiari pentru priorităţile de finanţare cuprinse în PO DCA a fost unul deosebit de mare, depunându-se un număr de 1371 de proiecte, în valoare de 853,98 mil. Euro, reprezentând 349% faţă de alocare.
Până la data de 31 mai 2013 au fost finalizate un număr de 305 proiecte în valoare de 89,65 mil Euro. În acest moment, procentul de absorbție națională este de 32,9% (prefinanțare și contribuție FSE) raportat la plățile efectuate,  iar Comisia Europeană a rambursat 24,63% din alocarea FSE pe întreaga perioadă de programare 2007-2013.
Reprezentantul Comisiei Europene a evidențiat necesitatea unor eforturi susținute din partea AM PODCA și mai ales a beneficiarilor programului, în vederea evitării riscului dezangajării fondurilor în anul 2013.
Totodată, a fost prezentat un proiect de succes finanţat din PODCA, „Management Financiar Performant al Fondurilor Structurale  – Instrument de dezvoltare durabilă a unităților administrativ-teritoriale”, beneficiar: Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România, cod SMIS: 15543.
Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din Fondul Social European şi vizează sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti. Beneficiarii acestui program sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizațiile non-guvernamentale cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice şi mediul universitar.
Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului operaţional, în cadul acestuia fiind analizate rezultatele procesului de implementare a PO DCA. Membrii Comitetului de Monitorizare sunt reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului universitar, ai societăţii civile şi ai partenerilor sociali.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.