COMUNICAT DE PRESĂ – Comitet de Monitorizare 08.12.2014

Comitetul de Monitorizare a PODCA din 8 decembrie 2014
CM 08.12.2014
CM 08.12.2014 - 3

 

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a atins, la sfărșitul lunii noiembrie, un grad de absorbție națională de 70,67 %, raportat la totalul plăților efectuate.

Comisia Europeană a rambursat, până în prezent, 133,25 mil. euro, reprezentând 70,09% din totalul contribuției UE alocate programului.

În cadrul programului, la aceeași dată, erau încheiate un număr de 456 de contracte de finanțare, reprezentând un grad de contractare de 123% din alocarea FSE a PODCA. Din acestea, 378 reprezintă proiecte deja implementate și finalizate ale căror activități au contribuit la îndeplinirea obiectivelor specifice ale programului.

În cadrul Comitetului de Monitorizare a PODCA, reunit la data de 08.12.2014 în București, au fost prezentate, pe larg, informațiile cu privire la stadiul implementării programului. La reuniune au participat, alături de membrii CM PO DCA, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai administrației publice centrale și locale, mediului universitar, societății civile și organizațiilor sindicale.

În cadrul reuniunii a fost prezentat și stadiul pregătirii noului Program Operațional Capacitate Administrativă, pentru perioada 2014-2020. Varianta oficială a noului program a fost transmisă Comisiei Europene în data de 25 august 2014, care a comunicat comentariile asupra acestuia, urmând ca, până la finalul anului 2014, să fie agreată versiunea finală, în vederea aprobării acestuia la începutul anului 2015.

Valoarea fondurilor comunitare (FSE) alocate Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 este de 553 milioane Euro și prin intermediul acestuia se are în vedere finanțarea de intervenții care să contribuie la atingerea obiectivului tematic 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă.

Compartimentul de Comunicare AM PO DCA

www.fonduriadministratie.ro

amdca@podca.ro

021 – 310 40 62 (help-desk)

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.