Comunicate / Anunțuri

Testare publică MySMIS2014

În perioada 8-18 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în testare publică aplicația MySMIS2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, pentru familiarizarea potențialilor beneficiari cu modalitatea de lucru.

În acest context, AM POCA informează beneficiarii care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului nr. IP2/2015 Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern, lansat în data de 19 noiembrie 2015, că acest apel a fost introdus în MySMIS2014, în scopul testării aplicației, și are următorul cod POCA/881/2/2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Reamintim că cererea de proiecte nr. IP2/2015 a fost închisă în data de 29 februarie 2016 și introducerea în MySMIS2014 are rolul de a testa aplicația.

Informații suplimentare cu privire la accesarea și utilizarea aplicației MySMIS2014 se pot regăsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

Anunț 26 octombrie 2015

În atenţia solicitanților și potențialilor beneficiari ai Programului Operaţional Capacitate Administrativă referitor la prevederile H.G. nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională – click aici!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.