Corigendum IP1/2015

Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015 – click aici

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.