Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015

Joi, 20 august 2015, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, publică Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 –  prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare și modificări ale unor secțiuni ale Ghidului Solicitantuluiclick aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.