Evaluare Program

Rezumatul executiv al evaluării performanțelor în managementul și implementarea PO DCA – click aici

Rezumatul evaluării intermediare a PO DCA pentru perioada 2010-2012– click aici

Rezumatul evaluării intermediare a PO DCA pentru perioada 2007 – 2010 –click aici

Plan Multianual de Evaluare, iunie 2012 – click aici

Plan Multianual de Evaluare, iunie 2010 – click aici

Plan Multianual de Evaluare – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.