ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PODCA

În situația utilizării unor proceduri proprii de selecție experți în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Autoritatea de management recomandă ca la elaborarea acestora să se aibă în vedere respectarea unor standarde minime cu privire la transparență, nediscriminare și tratament egal.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.