Informații utile

Lista legislației utile în domeniul protecției intereselor financiare ale UE

Notă informativă privind indicatorii de fraudă

Ghid COCOF – engleză ; – română

Anexă ghid COCOF – engleză

Cod de conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea fondurilor nerambursabile – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.