Întruniri

Ediţia a 13-a, Bucureşti, 21 noiembrie 2013    – click aici

Ediţia a 12-a, Bucureşti, 17 iunie 2013             – click aici

Ediţia a 11-a, Cluj Napoca, 23 noiembrie 2012 – click aici

Ediţia a 10-a, Piatra Neamţ, 8 iunie 2012          – click aici

Ediţia a 9-a, Sibiu, 22 noiembrie 2011              – click aici

Ediţia a 8-a, Bucureşti, 20 mai 2011                 – click aici

Celelalte ediţii ale Comitetului de Monitorizare a PODCA se găsesc în Arhive, la secţiunea Comitet de Monitorizare.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.