LANSARE CERERE DE PROIECTE IP2/2015

Joi, 19 noiembrie 2015

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

 

 CEREREA DE PROIECTE IP2/2015 – Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern

 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare – 2. Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific (OS) 2.2 –  Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună:

  • fişa de proiect (Anexa nr. 1) începând cu data de 20 noiembrie 2015 până la data de 21 decembrie 2015.
  • cererea de finanţare (Anexa nr. 2) – în perioada de acordare a asistenței de către AM POCA și după expirarea acestei perioade, dar nu mai târziu de 8 februarie 2016.

Fişa de proiect și cererea de finanțare vor fi depuse:

  • Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte IP2/2015.

sau

  • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

 Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.