Lista informații interes public

Lista documentelor de interes public la nivelul Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, conform art.5 din Legea nr.544/2001 privind informaţiile de interes public

Toate materialele din lista documentelor de interes public se regăsesc în conţinutul paginii de internet oficiale a Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative  www.fonduriadministratie.ro

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.