Manualul de identitate vizuală pentru POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, publică astăzi, 5 aprilie 2016, Manualul de identitate vizuală aplicabil tuturor proiectelor finanțate prin POCA 2014 – 2020.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.