PODCA 2007-2013: 77,5% grad de absorbtie la sfarsitul lunii mai

Programul Operațional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (CM PODCA) 2007-2013 a atins, la sfarșitul lunii mai, un grad de absorbție național de 77,50%, raportat la totalul plăților efectuate. Comisia Europeană a rambursat, până în prezent, 155,29 mil. euro, reprezentând 74,66% din totalul contribuției UE alocate programului.

Astfel, la nivelul PO DCA s-au contractat 586 de proiecte până în prezent, valoarea eligibilă a acestora reprezentând 133% față de alocarea totală a programului. Au fost depuse 1371 proiecte, cu o valoare de aprox. 837 milioane euro. Din acestea, 568 proiecte în valoare de 510,79 milioane euro au fost admise. Până la finele lunii mai, au fost semnate 467 contracte de finanțare, cu o valoare de peste 319 milioane euro. 407 contracte în valoare de 215,66 mil. euro au fost finalizate.

Stadiul PODCA a fost prezentat la cea de a șaisprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare (CM) a PODCA 2007-2013, desfăşurată miercuri, 24 iunie a.c. la Bucureşti. PODCA este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.

Alte decizii ale CM PODCA s-au referit la aprobarea minutei pentru reuniunea anterioară, din decembrie 2014 şi a Raportului Anual de Implementare a PODCA pe anul 2014. Comitetul a fost informat cu privire la stadiul implementării programului, la rezultatele ultimei evaluări din planul multianual de evaluare 2007 – 2013 şi la stadiul activităților de comunicare pentru acest program operațional. În cadrul reuniunii a fost prezentat și stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă, pentru perioada 2014-2020.

La ședință au participat reprezentanţi ai MDRAP şi AMPODCA, ai Comisiei Europene, ai autorităților de management pentru programele operaționale, ai administrației publice centrale și locale, societăţii civile şi organizațiilor non-guvernamentale.

***

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din Fondul Social European şi vizează sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti. Beneficiarii acestui program sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizațiile non-guvernamentale cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice şi mediul universitar. 

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului operaţional, în cadrul acestuia fiind analizate rezultatele procesului de implementare a PO DCA. Membrii Comitetului de Monitorizare sunt reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului universitar, ai societăţii civile şi ai partenerilor sociali.

 

www.fonduriadministratie.ro

amdca@podca.ro

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.