Comunicat presă reuniune FSE

Reuniunea anuala a Fondului Social European, organizată în cadrul proiectului „Susținerea implementării PO DCA”, cod SMIS 12062, cofinanțat din
Fondul Social European prin PODCA, axa prioritară 3 – asistență tehnică, s-a desfăşurat în data de 2 februarie 2012, la București, în Sala de Colegiu a Ministerului Administrației și Internelor.
În prezența domnilor Gheorghe Emacu, secretar de stat în M.A.I., şi Nicolae Ivășchescu, secretar de stat în M.M.F.P.S., au fost abordate teme  referitoare la rapoartele anuale de implementare pentru 2010, complementaritatea și coordonarea cu alte instrumente ale U.E., etică și integritate, progresul înregistrat în implementare, Planurile de măsuri prioritare , realocarea de fonduri, utilizarea asistenței tehnice, monitorizare și indicatori, aspect financiare, comunicare, viitorul politicii de coeziune etc.
La această întâlnire au luat parte reprezentanți ai Comisiei Europene – Direcția Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, ai
Autorității de Management pentru Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor), Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (din cadrul Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale), ai Ministerului Afacerilor Europene, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale de Integritate, Autorității de Audit, Autorității de Certificare și Plată, Autorității Naționale pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achizițiilor Publice.
***
Evenimentul s-a încadrat în activitățile continue de evaluare a progresului implementării Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” și a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cofinanțate din Fondul Social European (FSE), realizat de Comisia Europeană.
AM PODCA

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.