Gala PODCA

Gala PODCA 2007 - 2013

Reuniune noiembrie 2015

Reuniunea CM PODCA 2007-2013 și CM POCA 2014-2020 - noiembrie 2015

CM aprilie 2015

Comitetul de Monitorizare al POCA din aprilie 2015

CM iunie 2015

Comitetul de Monitorizare al PODCA – 24 iunie 2015

Conferinta principii orizontale

Conferința privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020

Sesiuni de formare

Sesiuni de formare Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune – 2015


A treia reuniune a CM POCA 2014-2020 va avea loc la București

Pe 26 mai 2016 va avea loc, la București, a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA). Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), va prezenta Raportul Anual de Implementare aferent perioadei 2014-2015. Raportul va fi supus […]

Lista operațiunilor finanțate în cadrul POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, public, în conformitate cu prevederile art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Lista operațiunilor selectate și  finanțate  în cadrul POCA, la data de 13 aprilie 2016.

Manualul de identitate vizuală pentru POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, publică astăzi, 5 aprilie 2016, Manualul de identitate vizuală aplicabil tuturor proiectelor finanțate prin POCA 2014 – 2020.  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.