Gala PODCA

Gala PODCA 2007 - 2013

Reuniune noiembrie 2015

Reuniunea CM PODCA 2007-2013 și CM POCA 2014-2020 - noiembrie 2015

CM aprilie 2015

Comitetul de Monitorizare al POCA din aprilie 2015

CM iunie 2015

Comitetul de Monitorizare al PODCA – 24 iunie 2015

Conferinta principii orizontale

Conferința privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020

Sesiuni de formare

Sesiuni de formare Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune – 2015


POCA 2014-2020: Ghidul solicitantului pentru proiecte privind transparenţa în achiziţiile publice, în consultare până pe 8 aprilie

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului nr. IP 5/2016 „Sprijin pentru creșterea transparenţei și responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziţii publice și reducerea neregulilor în acest domeniu”, în cadrul obiectivului […]

Testare publică MySMIS2014

În perioada 8-18 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în testare publică aplicația MySMIS2014, modulul ”Depunerea cererii de finanțare”, pentru familiarizarea potențialilor beneficiari cu modalitatea de lucru. În acest context, AM POCA informează beneficiarii care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului nr. IP2/2015 Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice […]

Anunţ închidere proiecte

Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunță încheierea proiectului „Sprijin pentru funcţionarea AM PODCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare” la data de 31.12.2015. Derulat prin axa prioritară 3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului […]  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.