Sesiuni de formare 2014 – 2015

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PO DCA) derulează proiectul „Suport pentru realizarea activităţilor de comunicare şi promovare a PODCA” (cod SMIS 40779)“, având ca obiectiv general asigurarea implementării eficiente și eficace a instrumentelor structurale în perioada de finanțare de către beneficiarii programului.

Participarea la cursurile de formare este condiționată de:
– transmiterea unei confirmări din partea angajatorului cu privire la persoanele desemnate să participe la cursurile de formare,
– semnarea unei declarații pe proprie răspundere care atestă faptul că, persoanele înscrise la curs nu au mai participat la sesiuni de formare pe temele alese și nici nu posedă certificat de absolvire pentru acestea, acreditat CNFPA/ANC,
– locurile disponibile.

Grupul ţintă al acestui proiect este format din angajaţii structurilor din administraţia publică centrală şi locală, universități, ONG-uri care derulează proiecte finanțate prin PODCA.

Sesiunile de formare se desfășoară în perioada 15.09.2014 – 27.03.2015 pe 3 componente, respectiv:

Management de proiect (cod COR 242101)

Expert accesare fonduri structurale (cod COR 242213)

Expert achiziții publice (cod COR 214946)

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.