Sesiuni de formare 2014 – 2015

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PO DCA) derulează proiectul „Suport pentru realizarea activităţilor de comunicare şi promovare a PODCA” (cod SMIS 40779)“, având ca obiectiv general asigurarea implementării eficiente și eficace a instrumentelor structurale în perioada de finanțare de către beneficiarii programului. Participarea la cursurile de formare este condiționată de: […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.