Versiunea oficială a Programului Operațional Capacitate Administrativă

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin AM PODCA, publică versiunea oficiala a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, transmisă Comisiei Europene în ianuarie 2015. Pentru vizualizare PO CA 2014-2020 – click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.