13 iunie 2014

Azi, 13 iunie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin AM PODCA, publică versiunea iunie a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și invită părțile interesate să se implice în procesul de consultare a acestui program. Opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate pe adresa de mail amdca@podca.ro, până la data de 23 iunie 2014. Pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să dați click aici.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.