25 februarie 2015 – POCA 2014 – 2020, aprobat de Comisia Europeană

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost aprobat de Comisia Europeană.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,70 de milioane de euro FSE (33,93%);
 3. Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

Cele trei axe prioritare vor finanța proiecte care privesc:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central;
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației;
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităţilor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane;
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice;
 • Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției;
 • Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri;
 • Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice;
 • Îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții și asigurarea executării corecte a contractelor;
 • Dezvoltarea abilităţilor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv decidenți politici);
 • Planificare strategică, financiară, instrumente, procese de management la nivel local;
 • Susținerea ONG și a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic);
 • Creșterea transparenței în administrația publică;
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern);
 • Capacitate administrativă de a preveni și a reduce corupția;
 • Educație anticorupție;
 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar, elaborarea de materiale suport pentru formare, conferințe, seminarii, stagii;
 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice;
 • Campanii de informare, educație juridică, conștientizare, ghiduri/materiale informative, strategii de comunicare, sondaje/analize;
 • Diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului;
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor;
 • Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești;
 • Sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar şi a altor profesii asociate actului de justiţie.

În scurt timp, pe site-ul www.fonduriadministratie.ro, vor fi postate, pentru consultare publică, documentele aferente etapei de evaluare și selecție, respectiv proiectul Ghidului solicitantului, Fișa de proiect, Cererea de finanțare (și anexele acesteia), Lista de verificare administrativă și eligibilitate și Grila de evaluare.

* * *

POCA 2014-2020 este continuatorul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

PODCA 2007-2013 a avut o alocare financiară de 208 milioane euro FSE. În prezent, PODCA înregistrează un grad de contractare de 122% şi un grad de absorbţie de 77,27%.

Surse suplimentare de informare:

http://www.fonduriadministratie.ro/versiunea-oficiala-a-programului-operational-capacitate-administrativa/

 • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.