Anunț 27 noiembrie 2013

În atenţia beneficiarilor Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative!
În vederea simplificării procesului de verificare şi procesării cu celeritate a cererilor de rambursare, vă rugăm să aveţi în vedere transmiterea pe CD a următoarelor documente în format editabil (excel):
a) Fişa de calcul pentru validarea cheltuielilor aferente cererii de rambursare (click aici)
b) Raportul financiar (click aici)
c) transmiterea pe CD in format excel a anexelor 23.1-23.3

De asemenea, documentele justificative pentru activităţile desfăşurate, scanate şi trimise pe CD, trebuie să fie denumite scurt şi sugestiv, în vederea descărcării informaţiilor transmise în baza de date a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.