Anunț 1 septembrie 2013

În atenţia beneficiarilor Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative!
Adresa oficială de e-mail a Autorităţii de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative este amdca@podca.ro. Orice persoană care deţine informaţii privind nereguli în desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul PODCA din fondurile comunitare şi/sau cofinanţările aferente, poate semnala nereguli prin sesizare în scris, transmisă prin poştă sau depusă personal la sediul autorităţii de management sau prin poşta electronica, la adresa nereguli@podca.ro .

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.