Anunț 27 mai 2013

Prezentări evenimentul major de comunicare privind realizările Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Stadiul implementării PODCA, 24 mai 2013

Pentru vizualizarea materialelor, vă rugăm să daţi click pe fiecare prezentare în parte (Comisia Naţională de Prognoză, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Primăria comunei Lieşti, judeţul Galaţi, DGASPC sector 3, DGASPC sector 6, Direcţia Generală Administraţie Publică din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice). Pentru comunicatul de presă post eveniment, vă rugăm să daţi click aici!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.