Anunț 27 martie 2014

Beneficiarii care au prevăzut în cererea de finanțare fonduri pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru asigurarea implementării în condiții optime a proiectelor pe care le derulează, trebuie să țină cont de faptul că, achiziționarea acestora la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, fără o justificare întemeiată,  nu se consideră oportună și are drept consecință nevalidarea cheltuielilor aferente.
Această atenționare este valabilă pentru următoarele tipuri de cheltuieli:
–  Cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului;
–  Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;
–  Cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinerea curentă a sediului.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.