Anunț 6 mai 2013

În atenţia beneficiarilor Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative!
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative pune la dispoziţia beneficiarilor săi, un chestionar ce va oferi o analiză diagnostic, o radiografie a situaţiei existente, axată pe nevoile acestora.
Toate răspunsurile sunt extrem de importante pentru AM PO DCA. Colectarea datelor şi a informaţiilor cuprinse în cadrul acestui chestionar de evaluare se va realiza prin adresa oficială de e-mail a AMPODCA (amdca@mdrap.ro), până la data de 17 mai 2013. Pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să daţi click aici!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.