Anunț 26 octombrie 2015

În atenţia solicitanților și potențialilor beneficiari ai Programului Operaţional Capacitate Administrativă referitor la prevederile H.G. nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională – click aici!

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.