ANUNŢ IMPORTANT 18 aprilie 2012

În vederea simplificării procesului de verificare a cererilor de rambursare depuse la AMPODCA, pentru care, pana în prezent, nu v-au fost rambursate cheltuielile solicitate, vă adresăm rugămintea de a transmite Autorităţii de Management secţiunea 4.1 „Detalierea costurilor pe fiecare activitate” din bugetul proiectului, simplificată astfel: preţul unitar se elimină, cheltuielile se centralizează pe linii bugetare, unitatea de măsură menţinandu-se sau înlocuindu-se, după caz, cu pachet (exemplificare pe acest site, mai jos).
De asemenea, beneficiarii care, pană în prezent, nu au depus cereri de rambursare la AMPODCA, trebuie ca anterior trimiterii acestora, să îşi modifice secţiunea 4.1 în sensul celor mai sus-menţionate.
Vă atragem atenţia că, datele din secţiunea 4.1 nu trebuie să genereze modificări ale valorilor liniilor bugetare aprobate prin ultima variantă de buget!
Documentele vor fi transmise la adresa de e-mail : amdca@mai.gov.ro în următoarele formate (excel şi pdf – cu semnătura şi ştampila reprezentantului legal), în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei solicitări, cu precizarea clară a codului SMIS pentru fiecare proiect în parte.
Vă rugăm ca formatul excel să cuprindă pachetul financiar cu Secţiunea 4.1 înainte de simplificare şi Secţiunea 4.1 simplificată. Totodată, documentele vor fi transmise Autorităţii de management şi în format letric, cu adresă de înaintare, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal.
Pentru vizualizarea exemplelor de buget, înainte şi după simplificare, vă rugăm să daţi click pe cele două materiale postate aici (exemplu de buget simplificat şi exemplu de buget nesimplificat).

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.