Anunț – privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capacitate administrativă” (2014-2020)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice demarează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional „Capacitate administrativă” 2014-2020 (CM PO CA 2014-2020), program care a fost transmis oficial Comisiei Europene pe data de 25 august 2014. Versiunea oficială transmisă Comisiei Europene este disponibilă la adresa
http://www.fonduriadministratie.ro/versiunea-oficiala-a-programului-operational-capacitate-administrativa/

CM PO CA 2014-2020 va fi structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul operaţional „Capacitate administrativă“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CM PO CA 2014-2020.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă, instituţiilor de învățământ superior acreditate să își exprime interesul pentru participarea la CM PO CA 2014-2020, prin completarea formularului de mai jos și transmiterea acestuia pe adresa amdca@podca.ro.

Formular de intenție privind participarea la Comitetul de monitorizare (CM) a Programului operațional „Capacitate administrativă” (PO CA 2014-2020)

Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este vineri, 21 noiembrie 2014.

În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de management pentru Programul operațional „Capacitate administrativă” 2014-2020 va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. Autoritatea de management precizează totodată că, în cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora.

Criterii de selecție a partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă pentru CM PO CA 2014 – 2020

Organizațiile selectate ca potenţiali parteneri urmare aplicației electronice, vor fi invitate să depună, până la data de 28.11.2014, ora 16.30, la Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, sediul din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, România, C.P. 010086, intrarea D, tel: 021.310.40.60, fax: 021.310.40.61 un dosar al cărui conținut este prezentat aici. Nedepunerea dosarului complet în termenul precizat atrage descalificarea organizației selectate din lista partenerilor CM PO CA 2014-2020.

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.