Anunţ închidere proiecte

Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunță încheierea proiectului „Sprijin pentru funcţionarea AM PODCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare” la data de 31.12.2015. Derulat prin axa prioritară 3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare, cod SMIS 40101 – click aici

Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anunţă încheierea proiectului „Suport pentru realizarea activităţilor de comunicare şi promovare a PO DCA” la data de 31.12.2015. Derulat prin axa prioritară 3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.2 Sprijin pentru activitățile de comunicare și promovare ale PO DCA, cod SMIS 40779 – click aici

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.