Anunțuri publicate în 2015

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP2/2015

Actualizare – Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anii 2015 și 2016

Profesionalism, Operativitate, Dăruire, Colaborare, Angajament – PODCA 2007-2013: 88,35% grad de absorbţie

CM PODCA și CM POCA 26 noiembrie 2015

LANSARE CERERE DE PROIECTE IP2/2015

Anunț în atenția beneficiarilor Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PODCA) – 30 octombrie 2015

Anunț 26 octombrie 2015

Manualul de implementare, versiunea revizuită octombrie 2015

Actualizare – Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2015

Conferința privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020

Rezultate proiecte finanțate prin PODCA 2007-2013 finalizate până la data de 20 iulie 2015

Instrucțiune privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată

Lansare în consultare a Ghidurilor solicitantului nr. IP 3/2015 și CP 2/2015

Re-lansare în consultare publică a Ghidurilor Solicitantului pentru cererile de proiecte nr. IP2/2015 și CP1/2015

Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015

Întrebări frecvente pentru cererea de proiecte IP1/2015

Publicarea pe site-ul beneficiarului a livrabilelor realizate în proiectele finanțate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2015

PODCA 2007-2013: 77,5% grad de absorbtie la sfarsitul lunii mai

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015

Lista celor mai frecvente întrebări POCA 2014-2020

PRIMA CERERE DE PROIECTE în cadrul POCA 2014-2020, IP1/2015

Lansare în consultare a Ghidurilor solicitantului nr. IP 2/2015 și CP 1/2015

COMUNICAT DE PRESĂ – Prima reuniune CM POCA 2014-2020

Lansare în consultare a Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020

25 februarie 2015

12 februarie 2015

3 februarie 2015

 

Înapoi

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.