Anunț în atenția beneficiarilor Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PODCA) – 30 octombrie 2015

Urmare a informării de către Ministerul Fondurilor Europene cu privire la adoptarea în cadrul ședinței Guvernului din data de 23 octombrie 2015 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, care cuprinde la articolul 60 următoarele prevederi:  “Art. 60. – Prin […]

Studii IPP în prevenirea neregulilor și fraudelor cu fonduri europene

Studii IPP în prevenirea neregulilor și fraudelor cu fonduri europene Cea mai recentă inițiativă a Institutului pentru Politici Publice (IPP) vizează realizarea de cercetări și studii, realizate în cadrul proiectului Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL […]

Publicarea pe site-ul beneficiarului a livrabilelor realizate în proiectele finanțate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Pentru ca proiectele finanțate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013 să îşi îndeplinească scopul şi obiectivele cu maximă eficienţă este necesară, printre altele, conștientizarea factorilor interesați și a publicului larg asupra impactului pe care îl au acestea, prin diseminarea informaţiilor relevante.   Astfel, în vederea asigurării transparenței PODCA din perspectiva rezultatelor obținute în […]

PRIMA CERERE DE PROIECTE în cadrul POCA 2014-2020, IP1/2015

Vineri, 22 mai 2015 Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă  LANSEAZĂ  PRIMA CERERE DE PROIECTE  în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020   Cererea de proiecte IP 1/2015 – Sprijin pentru acțiunile din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, anexa 3 și măsurile privind […]

EIPA organizează competiția European Public Sector Award – EPSA 2015

AMPODCA încurajează beneficiarii proiectelor finalizate ce au contribuit la eficientizarea administrației publice românești la orice nivel, să completeze aplicația în limba engleză, pe site-ul  www.epsa2015.eu  –  Applicants’ Area. Perioada de depunere a aplicațiilor este 5 februarie – 17 aprilie 2015, iar premierea are loc la Maastrict, Olanda, în perioada 17-18 noiembrie 2015. Pentru detalii suplimentare, […]

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PODCA

În situația utilizării unor proceduri proprii de selecție experți în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Autoritatea de management recomandă ca la elaborarea acestora să se aibă în vedere respectarea unor standarde minime cu privire la transparență, nediscriminare și tratament egal.

Cum a devenit PODCA „campionul” absorbției fondurilor UE? Prin asumare, comunicare, simplificare!

„Începând cu februarie 2014, PODCA a devenit programul operațional cu cea mai mare rată de absorbție, depășind POR, „campionul” absorbției în  perioada 2007-2013. Rata de absorbție a PODCA este de 61,6%, iar conform MFE, la data de 13 iunie, CE efectuase plăți în valoare de 57.2% din  alocarea PODCA, rata absorbției pe PODCA fiind cu 9 puncte procentuale […]

13 iunie 2014

Azi, 13 iunie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin AM PODCA, publică versiunea iunie a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și invită părțile interesate să se implice în procesul de consultare a acestui program. Opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate pe adresa de mail amdca@podca.ro, până la data de 23 iunie […]

Anunț 31 martie 2014

NEWSLETTER PODCA (pentru vizualizare, vă rugăm să daţi click aici!)

Anunț 27 martie 2014

Beneficiarii care au prevăzut în cererea de finanțare fonduri pentru achiziționarea de bunuri necesare pentru asigurarea implementării în condiții optime a proiectelor pe care le derulează, trebuie să țină cont de faptul că, achiziționarea acestora la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, fără o justificare întemeiată,  nu se consideră oportună și are drept consecință nevalidarea […]

  • Română
Conţinutul acestui site este proprietatea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.